-- Adversting 9 --

siber güvenlik

Sosyal Güvenlik Kurumundan Önemli Duyuru..!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla ilgili vatandaşlara önemli duyuru yaptı..

23:07:13 | 2018-06-09

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu)'dan önemli duyuru:

7143 SAYILI KANUN HAKKINDA

Bilindiği üzere, 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Söz konusu Kanun ile Kurumumuz tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen 2018/Mart ve önceki aylara ait olup Kanunun yayım tarihi olan 18/5/2018 tarihi veya Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan Kurumumuz alacakları ile takip ve tahsili Kurumumuza verilen alacaklar, yeniden yapılandırılacaktır.

7143 SK kapsamında 2018/ Mart ayı ve öncesi dönemlere ait, 4/a, 4/b ve 4/c sigortalılarına ait; Tüm Prim Borçları yeniden yapılandırma hakkı verilmiştir.

BAĞ-KUR sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar. Bu kanun kapsamında yapılandırılacaktır..

* 7020 SK kapsamında durdurulmuş süreler Rayiç Prime göre hesaplanırken ; 7143 SK kapsamında bu borçlar, 31/7/2018 tarihine kadar müracaat etmeleri şartıyla Primin ödenmesi gereken yıla ait tutar üzerinden hesaplanarak ödeme imkanı getirilmiştir. Bu borçların en son 31.08.2018 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

* Ziraat Bankası ile Kurumumuz arasında 31.05.2018 tarihinde yürürlüğe giren yeni Protokol ile daha önce Prim borcunu ödemesi halinde Yaşlılık Aylığına hak kazanan sigortalıya verilecek Banka Kredisinde 48 ay olan vade süresi 60 aya çıkarılmıştır.

* 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanuna göre yapılandırması devam eden sigortalıların ilgili yapılandırma kapsamına giren dönem borçları için bu yapılandırmalardan yararlanmaları mümkün değildir.

Kapsama giren borçlarla ilgili sigortalı tarafından Kurum aleyhinde dava açılmış ise davalardan feragat edildiğine dair taahhütnamenin ya da ilgili mahkemeye hitaben yazılı olarak verilen havaleli dilekçenin onaylı bir örneğinin başvuruda bulunan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik merkezine verilmesi gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın son başvuru tarihi 31.07.2018 olan 7143 sayılı Kanun Kapsamından faydalanmalarını önemle arz/rica ederim.
ETİKET :  Pamukova Sosyal Güvenlik Kurumundan Önemli Duyuru

Tümü